Katete pealekandmise tehnoloogia

Detailide pindade metalliseerimise tehnoloogia põhineb gaasidünaamilisel katmismeetodil. Meetod seisneb selles, et ülehelikiirusega liikuvate kõvade metalliosakeste kokkupõrkel kaetava pinnaga toimub osakeste kokkukleepumine selle pinnaga.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_dynamic_cold_spray

Ülehelikiirendust antakse osakestele DYMET® seadmete abil kokkusurutud õhuga. Tehnoloogia on uus ning varem polnud tööstuses kasutatud. Sellega on võimalik metallitada mitte ainult metalle, vaid ka klaasi, keraamikat, kivi ja betooni. Hetkeseisuga saab DYMET® tehnoloogia abil katta pinnad alumiiniumiga, tsingiga, vasega, tinaga, pliiga, babiitidega ja nikliga.

1312395226_scheme3e
Tehnoloogia põhielemendid
Metalliseerimistehnoloogia koosneb mitmest etapist: kokkusurutud gaas (õhk) kuumutatakse, edastatakse ülehelidüüsi ja tekitatakse seal üleheliline õhuvool, lisatakse pulbermaterjal, kiirendatakse düüsis ülehelilise õhuvoolu abil ja suunatakse töödeldava eseme pinnale.
Pulbermaterjalidena kasutatakse metalli-, sulamipulbreid või/ja nende mehaanikasegusid keraamikapulbritega. Seadme töörežiimide muutmise kaudu on võimalik viia läbi seadmepinna abrasiivtöötlemine või katta pind vajaliku metalliga.
Tehnoloogia eripärad
Kõige levinumad gaasitermilised metalliseerimismeetodid eeldavad kõrget aluspinnale kukkuvate osakeste temperatuuri (mis peab tavaliselt olema kõrgem kui metallide sulamistemperatuur).
Gaasidünaamilise pihustustehnoloogia (mida on praktikal mugav nimetada metalli „kasvatamine“) jaoks pole käesolev tingimus kohustuslik, mis määrabki meetodi unikaalsuse. Aluspinna ja ülikiirete mittesulanud osakeste vahel toimub vastastikune mõju. Osakestele antakse vajaliku kiirenduse ülehelilise õhuvooluga Obninski Pulbripihustuse Keskuses väljatöötatud DYMET® seeria originaalseadmete abil, milledel pole analooge traditsiooniliste pealekandmismeetodite seas.
Detaili- ja tootepindadele metalliseerimine gaasidünaamilise tehnoloogia järgi on eelistatuim seetõttu, et seadmetel ja nende abil loodud katetel puuduvad paljud teistele meetoditele omased vaegused ning esineb rida tehnoloogilisi, majanduslikke ja ökoloogilisi eeliseid.
Väärtused gaasidünaamilisel meetodil on võrreldes traditsioonilistega rida märkimisväärseid eeliseid.

Nimelt:

·          metalliseerimine toimub õhuatmosfääris normaalse rõhu tingimustes, ükskõik missuguse temperatuuri ja niiskuse juures;
·         pealekandmisel katetavale tootele avaldatav madal soojusmõju (kuumenemine katmistsoonis ei ületa 100-150 Co, mis välistab toodete sisepingete ja deformatsioonide teket ning katte- ja detailimaterjalide hapendumist;
·         pakutav tehnoloogia on ökoloogiliselt ohutu (puuduvad kõrged temperatuurid, ohtlikud gaasid ja kiirgused, ei ole spetsiaalset neutraliseerimist nõudvaid keemiliselt agressiivseid väljaheiteid);
·         ülikiire pihustusosakeste voog tagab pinna puhastamist tehnilisest mustumisest, õlidest, värvidest ja tootematerjali kristallresti aktiveerimist;
·         kitsalt suunatud ja väikese läbilõikega pihustusosakeste voog võimaldab erinevalt traditsioonilistest gaasitermilistest metalliseerimismeetoditest katta toodete lokaalseid (selgete piiridega) pindu;
·         on võimalik kanda mitmekomponendilisi katteid erineva komponendipaksusega;
·         seadmed on kompaktsed, mobiilsed, tehniliselt kättesaadavad peaaegu igale tööstusettevõttele, võimaldavad enda sisseehitamist automatiseeritud liinidesse, ei nõua ekspluateerimiseks kõrgkvalifitseeritud personaali;
·         tehnoloogiarežiimi muutmise kaudu on võimalik teostada pindade metalliseerimiseelset pihustus-abrasiivtöötlemist või saavutada dekoratiivset efekti;
·         ühe seadme abil on võimalik teostada katmist erinevate katetüüpidega;
·         seadmete kasutamine on võimalik mitte ainult statsionaar-, vaid ka põllutingimustes.
Lai kasutusspekter ja kõrged ekspluatatsiooniomadused olid mitmekordselt tõestatud nii laboritingimustes kui praktilise kasutamise käigus. Mõned DYMET® seadmete abil lahendatavad ülesanded on unikaalsed. Selliste ülesannete lahendamine muudel viisidel ja teiste seadmete kasutamisega osutub praktiliselt võimatuks.

 

 

 

Comments are closed.