Kasutusvaldkonnad

 • Kaotatud metallikoguste taastamine
  Meie tehnoloogiad ja seadmed on üsna efektiivsed erisuguste detaili- ja tooteosade defektide taastamiseks. Suurel määral on taoline prioriteet tingitud sellest, et madala kuumusemahutuse tõttu ei põhjusta defekti likvideerimine eseme deformeerimist, sisepingete teket ega metalli struktuurmuundumisi. Seadme konstruktsioon avaldab seejuures töödeldavale detailile lokaliseeritud mõju ning ei puuduta defektivabu alasid. Ent selline tehnoloogia sobib vaid siis, kui pealekandvate katete püsivuse ja kulumiskindluse suhtes ei esitata kõrgeid nõudmisi.
 • Tööstuses silumiini-, malmi- ja terasvalu defektide (pragude, kavernide, õõnte) likvideerimine.
 • Detailide ja agregaatide kahjustuste likvideerimine autoremondis.
 • Masina- ja mehhanismidetailide, -sõlmede ja -agregaatide kahjustuste likvideerimine (silumiinidetailide, laagritugide, pumbakorpuste jne mehaaniliste kahjustuste taastamine).
 • Defektide likvideerimine valuvormidelt, alumiiniumist press-vormidelt plastikpakendi valmistamiseks, kummitehniliste esemete pressvormidelt.
 • Vedeliku- ja gaasilekete hermetiseerimine
  DYMET® seadmete abil pealekantavate katete madal poorsus ja gaasiläbilaskvus võimaldab kasutada neid lekete hermetiseerimiseks tingimustes, kus pole võimalik rakendada hermetiseerivaid kompaune. Seda on mugav rakendada rõhu või madalate/kõrgete temperatuuride juures töötavate anumate suhtes: krüogeensüsteemi-, jahutussüsteemi elemendid, mahutid, torustikud, soojusvahetid jne.
  Elektrit juhtivate katete pealekandmine
  Võimalus kõrge adhesiooni juures kanda peale katted kõrge elektri läbilaskevõimega (alumiiniumi-, vaskkihid) mistahes metall- või keraamikabaasile tagab efektiivse kasutuse erinevates elektron- ja elektritehnilises esemetes:
 • Vaskradade, kontaktplatside pealekandmine alumiinium- ja terasesemetele ja -detailidele (sealhulgas rehvide ja maanduspindade vasetamine jne).
 • Elektrit juhtivate katete pealekandmine keraamikaesemetele (montaažiplaadid, portselanisolaatorid jne).
 • Elektrit juhtivate katete pealekandmine 

Võimalus kõrge adhesiooni juures kanda peale katted kõrge elektri läbilaskevõimega (alumiiniumi-, vaskkihid) mistahes metall- või keraamikabaasile tagab efektiivse kasutuse erinevates elektron- ja elektritehnilises esemetes:

  • Vaskradade, kontaktplatside pealekandmine alumiinium- ja terasesemetele ja -detailidele (sealhulgas rehvide ja maanduspindade vasetamine jne).
  • Elektrit juhtivate katete pealekandmine keraamikaesemetele (montaažiplaadid, portselanisolaatorid jne).

Jootmiseelne allkihtide pealekandmine

Erisuguste metallpindade (eriti malm ja alumiinium, samuti klaas ja keraamika) metalliseerimine antud tehnoloogia abil on väga lihtne ja annab võimalust katta need aluspinnad vasega, et tinatades need ära ükskõik millise joodisega, luua keevisühendeid erinevate otstarvetega.

 • Korrosioonivastane kaitse 

  • Kaitse kõrgtemperatuurilise korrosiooni eest – katted alumiiniumi, nikli baasil; kõrgete temperatuuride tingimuste juures ekspluateeritavad esemed (eriti termopaarid)
 • Spetsrakendused
  Katete omadused ja pealekandmismeetodi eripärad määravad võimalust kasutada neid mitmesuguste spetsiaalsete ülesannete lahendamiseks.
 • Keevisõmbluste hermetiseerimine termotugevdatud alumiiniumist esemetel krüogeentehnikas.
 • „Alumiinium-roostevaba teras“ kõrgerõhu torustiku liitmike hermetiseerimine.
 • Roostevaba terase soojuskiirgusvõime tõstmine (katted kõrge soojuskiirguse koefitsiendiga – kuumenenud objektide soojuse tühjendamiseks vaakumtingimustes).
 • Detailide ja gaasipumpade geomeetriliste suuruste taastamine.
 • „Kiilumise“ ennetamine keermesliidetes (laevaehitus, naftatootmine).
 • Instrumendi sädelust ennetavad katted.
  Autoremont
 • Autoremont 

 

Kõige laiemat kasutust on DYMET® seadmed leidnud autoremondis: auto mootori-, agregaadi- ja kerekahjustuste likvideerimiseks. Remondiobjektideks on muuhulgas:

  • silindriploki pea korrosioonikahjustused, uht- ja õhuaugud
  • silindriploki pea, silindriploki ja agregaatide praod
  • freoonilekked autokonditsioneerides
  • radiaatorite ebahermeetilisus
  • lokaalalade ja keevisõmbluste korrosioonivastane töötlemine kerede, summutite remondil
  • laagripõhjad

Restauratsioon ja kunst
Metalli-, klaasi-, keraamikapindade dekoratiivkihid ja mikroerosioonitöötlemine

Comments are closed.